Toteutusvinkki 1

Lauma käy yhdessä läpi retken suunnitelman vaihe vaiheelta ja miettii samalla, mitä tarvikkeita missäkin kohdassa tarvitaan. Akelalla voi olla mukana valmiiksi pakattu esimerkkireppu, jonka sisältöön tutustutaan.