Toteutusvinkki 1

Seikkailijat harjoittelevat myynti- tai keräyspuhetta pareittain. Toinen parista on asiakas, toinen puolestaan myyjä/kerääjä, jonka tehtävänä on esitellä myytävä tuote tai keräyskohde asiakkaalle.