Toteutusvinkki 1

Tämä aktiviteetti kannattaa toteuttaa joukkueen retkellä. Seikkailija valitsee jonkin kohteen esimerkiksi retkipaikan ympäristöstä tai retkikohteesta. Hän pohtii ensimmäistä kuvaa ottaessaan, miten vuorokaudenaikojen mukanaan tuoma valonvaihtelu vaikuttaa kuvan ottamiseen. Seikkailija ottaa kuvan samasta paikasta useamman kerran vuorokauden aikana ja kokoaa kuvista kollaasin.