Toteutusvinkki 1

Seikkailijat pohtivat ensin yhdessä, missä tilanteissa lastoitusta tarvitsevia vammoja voi syntyä. Jos lastoitusta tarvitaan, lastojen tulee olla riittävän vahvoja, esimerkiksi lautoja tai keppejä. Lastat pehmustetaan ja lastoitettava raaja tuetaan siten, ettei se liiku. Lastoitus ulottuu molempien ympärillä olevien nivelten yli, esimerkiksi säärimurtumassa lasta ulottuu polven ja nilkan yli. Avomurtumassa, jossa murtunut luu tulee ihon läpi, haava on hoidettava huolella ja katsottava, ettei luun pää vahingoitu tai joudu alttiiksi lialle. Seikkailijat harjoittelevat tekemään lastoituksia erilaisilla kololta tai metsästä löytyvillä välineillä.