Toteutusvinkki 1

Seikkailijat saavat ensiapulaukun tutkittavakseen. Sampo muistuttaa seikkailijoita hygienian merkityksestä. Seikkailijoiden tehtävänä on tutkia laukkua ja keksiä jokaisen ensiapulaukun esineen kohdalla sellainen vamma, jonka ensiapuun välinettä tarvitaan.