Toteutusvinkki 1

Tämä aktiviteetti on helppo yhdistää seurakunnan työntekijään tutustumiseen. Vartio voi pyytää vierailun yhteydessä seurakunnan työntekijää opettamaan uusia hengellisiä lauluja.