Toteutusvinkki 1

Tehtävärata hautausmaalla. Sampo valmistelee etukäteen tehtäväradan hautausmaalle. Tehtävänä voi olla esimerkiksi etsiä erilaisia hautoja (lapsen hauta, Korhosen hauta), hautamuistomerkkejä (metallinen risti, patsas, graniittikivi) tai muita hautausmaan yksityiskohtia (vesipisteet, kierrätyspisteet, sankarihaudat).