Toteutusvinkki 1

Äänien kerääminen on sopivaa puuhaa esimerkiksi lippukunnan samoajaryhmälle. Ääniä voi äänittää leirillä (sahaamista, halonhakkuuta, teltapystytystä, saunomista, uimista, melontaa, soutamista), koulun pihalla, rautatieasemalla, keittiössä jne. Kun äänet on kerran kerätty, tallennettu ja dokumentoitu, niitä voi käyttää vuodesta toiseen.