Toteutusvinkki 1

Tämän taidon oppii parhaiten käytännössä. Seikkailijat miettivät ensinnä tilanteita, joissa ketjut voivat mennä pois paikoiltaan. Tämän jälkeen he harjoittelevat laittamaan ketjut takaisin mahdollisuuksien mukaan joko omaan tai harjoittelua varten paikalla olevaan pyörään.