Toteutusvinkki 1

Seikkailijat lukevat yhdessä kilpailun järjestäjän toimittaman ennakko-ohjeen. Sampo voi valmistella etukäteen kysymyksiä, joihin seikkailijoiden on löydettävä ennakko-ohjeesta vastaukset.