Toteutusvinkki 1

Seikkailijat kertovat sammolle kisapäivän kulusta. He kertovat, mitkä rastit menivät hyvin ja missä asioissa he onnistuivat. Sammon tehtävänä on ohjata seikkailijoita huomaamaan, mistä onnistumiset johtuivat erityisesti niissä kohdissa, joissa onnistuminen oln ollut kiinni vartion jäsenten yhteistyöstä. Seikkailijat kertovat myös niistä asioista, jotka tuottivat kisoissa hankaluuksia. Seikkailijat pohtivat yhdessä sammon kanssa ratkaisuja siihen, miten vastaavat haasteet vältetään seuraavalla kerralla.