Toteutusvinkki 1

Joukkue leikkii lippukunnan perinteisiä hippa-ja sokkoleikkejä tai opettelee uusia, jos lippukunnan perinteiset leikit ovat jo kaikille tuttuja. Uusia leikkejä löytää erilaisista leikkikirjoista ja netistä esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton kotisivuilta (vanhempainnetistä ja nuortennetin tukioppilasmateriaaleista). Leikkikirjoja löytyy kirjastoista.