Toteutusvinkki 1

Seikkailija mittaa pintaveden lämpötilaa.

Tarvikkeet: lämpömittari