Toteutusvinkki 1

Tämä aktiviteetti toteutetaan aina jokaisen aterian valmistamisen yhteydessä. Vartionjohtajan tehtävänä on huolehtia, että työt jakautuvat tasaisesti jokaiselle seikkailijalle.