Toteutusvinkki 1

Seikkailijat tekevät köysitikkaat käyttäen esimerkiksi tykkimiehensolmua. Vartio testaa ja käyttää köysitikkaita myös käytännössä.