Toteutusvinkki 1

Tavaroiden vaihtotorista kannattaa tiedottaa hyvissä ajoin lippukunnan lehdessä, ilmoitustaululla tai internetsivuilla. Kierrättäkää pieneksi tai tarpeettomaksi jääneet retkeilyvarusteet. Voitte antaa, vaihtaa tai myydä tavaroita edullisesti.