Toteutusvinkki 1

Kutsutaan Suomessa asuva vierasta kieltä puhuva partiolainen vierailulle. Vieras vetää partiomaista ohjelmaa seikkailijoille omalla kielellään käyttäen runsaasti partiosanastoa.