Toteutusvinkki 1

Kehitysmaiden maataloustuotantoon ja markkinoille pääsyyn liittyy monia ongelmia: usein viljelijöille maksetaan tuotteesta liian alhaista hintaa, lapsityövoiman hyväksikäyttö on yleistä ja torjunta-aineina käytetään kemikaaleja, joiden käyttö on länsimaissa kielletty aikoja sitten ympäristölle ja ihmisille haitallisina.

Juuri näitä ongelmia Reilu kauppa yrittää ratkoa. Järjestelmä on olemassa, jotta myös kehitysmaiden ihmisillä olisi mahdollisuus tulla toimeen omalla työllään, huolehtia ympäristöstään ja saada lapsensa kouluun. Reilu kauppa mahdollistaa kehitysmaiden ihmisille paremman tulevaisuuden.

Lähde: www.reilukauppa.fi

Seikkailijat valmistavat vartioittain lippukunnan ilmoitustaululle kollaasin Reilun kaupan esitteistä ja piirtämistään ja lehdistä leikkaamistaan kuvista.