Toteutusvinkki 1

Kehitysyhteistyö on voimavarojen siirtoa maasta toiseen kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kehitysyhteistyö ei rajoitu pelkkään rahoittamiseen, se on aina myös osaamisen jakamista ja dialogia. Kehitysmaa on maa, joka ei ole saavuttanut sellaista yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystasoa, että se olisi tuonut mukanaan materiaalisesti korkean elintason.

Seikkailijat pohtivat seuraavia kysymyksiä. Mitä on kehitys? Miten kehitystä voidaan mitata? Eniten autoja asukasta kohden? Parhaiten koulutetut nuoret? Eniten rahaa valtion kassassa? Tiedätkö, mitä tarkoitetaan inhimillisellä kehityksellä? Voidaanko sanoa, että maailma muuttuu paremmaksi? Mikä nykypäivän kehityksessä on hyvää ja mikä huonoa? Miten maailmaa voi parantaa ja oikeudenmukaistaa? Mitä Suomi ja muut rikkaat maat voivat tehdä asian hyväksi? Miten köyhät maat voivat auttaa itse itseään? Lähde: UNDP