Toteutusvinkki 1

Sampo tai yksi seikkailijoista sanoo vuorollaan väitelauseita liittyen maaseutu- ja kaupunkiympäristöön. Jokainen samaa mieltä oleva seikkailija astuu askeleen eteenpäin. Väittämiä voivat olla esimerkiksi: Maaseudulla on eläimille enemmän ruokaa tai Ihminen viihtyy paremmin maaseudulla.