Toteutusvinkki 1

Harjoitellaan ensin rannalla ja sen jälkeen helpoissa oloissa valvojan ollessa läsnä.

Jollalla liikuttaessa on rannalla tai turvaveneessä aina oltava valvoja. Valvojan pitää olla tehtävään perehtynyt partiojohtaja tai muu aikuinen.