Toteutusvinkki 1

Seikkailijat valitsevat jonkin aiheen tutkittavakseen. Aihe voi olla jokin tämän taitomerkin muissa aktiviteeteissa toteutetuista tutkimuksista. Seikkailijat keräävät valitsemastaan aiheesta havaintoja joko useammasta paikasta tai pidemmän aikajakson ajan. He kokoavat havaintonsa yhteen ja julkaisevat ne esimerkiksi lehtijuttuna lippukuntalehdessä.