Toteutusvinkki 1

Vartionjohtaja tai sampo tutustuu etukäteen Olli Aulion Suuren Retkeilykirjan kertomiin säänennustusvinkkeihin. Vinkit kopioidaan ja jokaiselle seikkailijalle annetaan yksi vinkki opetettavaksi muille. Seikkailija perehtyy ensin itse omaan vinkkiinsä ja kertoo vinkin sen jälkeen muille. Vartio laatii yhdessä sääennustuksen esimerkiksi vartion retken seuraavalle päivälle. Ennustuksen laatimisessa käytetään hyödyksi jokaisen vartion jäsenen juuri opettelemia vinkkejä.