Toteutusvinkki 1

Seikkailijat perehtyvät sairauskohtauksiin Lähteinä voi käyttää SPR:n ensiapuopasta sekä SPR:n ja Terveyskirjaston nettisivuja. Seikkailijoiden tehtävänä on selvittää, millaisia oireita mihinkin sairauskohtaukseen tyypillisimmin liittyy.