Toteutusvinkki 1

Talvileirillä toteutetaan haikki jollakin talviliikuntavälineellä edeten.