Toteutusvinkki 1

Sampo informoi koteja etukäteen siitä, että rinkan purkaminen jätetään seikkailijan omaksi tehtäväksi. Seikkailija purkaa rinkkansa ja huolehtii samalla varusteiden huollosta, esimerkiksi makuupussin tuuletuksesta, varusteiden pesemisestä ja kuivatuksesta ja niin edelleen. Tehtävät huoltotoimenpiteet on hyvä käydä yhdessä lävitse ennen kotiinlähtöä vaelluksella, jotta ne ovat mielessä kotiin palattua. Seuraavan viikon koloillassa voidaan sammon johdolla käydä lävitse, miten huoltotoimenpiteet onnistuivat.