Toteutusvinkki 1

Jos sudenpennut osaavat lukea, voidaan tunnusta, ihanteita ja lupausta harjoitella palapelinä. Ne kirjoitetaan pahville ja leikataan palapeliksi niin, että jokainen sana on erillisellä paperilla. Tämän jälkeen sanat sekoitetaan. Lauman tulee koota ihanteet, lupaus ja tunnus oikein. Palat voidaan myös koota pareittain tai pentueittain, jos kaikki eivät osaa vielä lukea tai sudenpentuja on ryhmässä paljon.