Toteutusvinkki 1

Vartiot kokeilevat eri puulajeja polttopuina. Pohditaan yhdessä, mitä puulajia ja minkä kokoisia halkoja pitäisi käyttää nuotiossa, saunan pesässä, takassa tai kaminassa.

Yhdistäkää tämä aktiviteetti Sytyke-aktiviteettiin.