Toteutusvinkki 1

Tutkitaan erilaisista kartoista, mistä mittakaavamerkintä löytyy. Selvitetään, miten mittakaavan avulla matka kartassa muutetaan metreiksi maastossa. Sampo näyttää kartalta eri kohteita ja ohjeistaa vartioita mittaamaan matkat kartalta ja muuntamaan ne matkaksi luonnossa.

Lasketaan retken jälkeen, kuinka pitkä matka on kävelty.

Merikartalla etäisyydet mitataan ja mittakaava merkitään hieman eri tavalla. Tutustutaan myös matkojen mittaamiseen merikartalta.