Retkimaasto

Tutkitaan maastoa ja kasveja retkillä. Mikä on paras retkimaasto? Miten kasvillisuus vaikuttaa siihen? Mietitään telttapaikan valintaa ja sen vaikutusta luontoon. Millainen on hyvä maasto leiriytymiselle? Miten hyvän maaston ja tietyn metsätyypin tunnistaa? Valitaan paikka maastoretkelle niin, että lähistöllä on mahdollisimman monipuolista luontoa ja metsätyypeille tyypillisiä kasveja tutkittavaksi ja tunnistettavaksi. Pystytetään laavut kolmeen erilaiseen paikkaan ja vertaillaan näitä paikkoja. Mitä hyvää ja mitä huono kussakin paikassa on?

Huomioidaan esimerkiksi, että kangasmaa on kalliota pehmeämpi selän alla, suorannalta on vaikea mennä uimaan ja heinikkoon ei saa tehtyä turvallisesti nuotiota. Kasvillisuuden perusteella voidaan myös päätellä mm. maaston kosteus. Hyvä telttapaikka on esim. suon laita, avoin kallio tai järven ranta. Kun on yhden yön nukkunut suolla tai notkelmassa sateella, osaa pystyttää teltan muualle. Tutustutaan kulumiselle aran maaston tuntomerkkeihin ja pyritään välttämään sellaisessa liikkumista. Esim. kuivat jäkälät, sammalikot ja hiekkatöyräät kärsivät ihmisten kulkemisesta.