Toteutusvinkki 1

Keskustellaan pyörtymiseen ja tajuttomuuteen johtavista syistä. Harjoitellaan tilanteissa annettavaa ensiapua. Miten auttaa pyörtynyttä? Kuinka tajuton laitetaan kylkiasentoon?

Puhutaan myös päihteistä. Milloin joku sammuu ja mistä se johtuu? Entä jos joku tuttu kaveri tai perheenjäsen on sammunut? Vierasta tajuttoman oloista henkilöä ei saa lähestyä liian varomattomasti, sillä aina ei voi tietää, miten tämä reagoi. Apua tarvitsevaa ei kuitenkaan saa jättää auttamatta. Parasta on kertoa aikuiselle tai hälyttää apua. Talvella hankeen jäänyt on aina hengenvaarassa, joten apu on saatava nopeasti paikalle.

Tarvikkeet: huopia, makuualustoja tai maavaatteita alustoiksi