Toteutusvinkki 1

Sampo tai vartionjohtaja kutsuu ryhmän vieraaksi kunnanvaltuutetun tai viraston työntekijän. Vartio voi myös tavata kyseisen henkilön kunnan- tai kaupungintalolla. On tärkeää huolehtia siitä, että vieras tietää, että kysessä on lapsiryhmä. Vartion tarkoituksena on selvittää esimerkiksi se, miten lasten ja nuorten asioita hoidetaan kunnassa ja miten tehdään kuntalaisaloite. Tässä yhteydessä seikkailijoille voidaan myös selvittää, miten kunnan päätöksenteko toimii. Seikkailijaikäiselle on tärkeää hahmottaa se, että suurin päätösvalta kunnan asioissa on kuntalaisten valitsemilla valtuutetuilla ja että virkamiehet kunnanjohtaja mukaanlukien toimivat vain asioiden valmistelijoina.

Seikkailijat voivat selvittää asioita haastattelemalla vierasta tai vieras voi valmistautua kertomaan asian etukäteen.