Toteutusvinkki 1

Sseikkailijoille annetaan sopivia tehtäviä ja sampo rohkaisee ja kannustaa heitä osallistumaan ja tekemään itse! Tarkoitus ei suinkaan ole purjehtia yötä myöten, vaan totutella olemaan ilta- tai päiväpurjehdusta pidempään veneellä.