Toteutusvinkki 1

Sampo kertoo joukkueelle merimerkkien tehtävistä ja muodoista. Seikkailijat harjoittelevat tunnistamaan merimerkkejä kartalta ja luonnossa.
Tehdään erilaisia merimerkkiratoja ja kisataan niillä.

Ahtailla ja karikkoisilla vesillä navigointi olisi erittäin vaivalloista pelkästään merikartan ja kompassin avulla. Avuksi on keksitty merimerkit. Tärkeimpiä niistä ovat viitat, linjataulut ja loistot sekä majakat.

Vanhan lain mukaan henkilö, joka oli syyllistynyt merimerkkien muuttelemiseen tai vahingoittamiseen, hirtettiin. Vaikka laki ei nykyisin ole yhtä ankara, pidetään merimerkkien rikkomista yhä vakavana rikoksena. Tämä on ymmärrettävää, kun ajatellaan mitä tapahtuisi, jos esimerkiksi öljytankkeri ajaisi karille sen vuoksi, että merimerkki puuttuu. Viitat ovat meren liikennemerkkejä. Niillä on merkitty turvallinen meritie. Viitan nimi sanoo, miltä puolelta viittaa pitää kulkea. Huomioi tosin, että nimelliskulkusuunta määrää oikean- ja vasenpuolisen merkin kulkupuolen. Yleensä väylän nimelliskulkusuunta on mereltä maalle, jolloin punaiset viitat ovat vasemmalla ja vihreät oikealla. Pimeässä navigointia helpottavat valotunnukset ja heijastimet.