Toteutusvinkki 1

Sampo kertoo joukkueelle lippukunnan taustayhteisöstä perustietoja ja esittelee sen toimintatapoja. Seikkailijat päättävät yhdessä, miten joukkue tutustuu taustayhteisön toimintaan. Sampo järjestää esittelyn tai tapahtumaan osallistumisen ja tiedottaa siitä seikkailijoille.

Internetin avulla voi selvittää, millaista toimintaa taustayhteisö järjestää. Joukkue valitsee yhdessä jonkin muun kuin partiotapahtuman ja osallistuu siihen. Tarkoitus on mennä mukaan osallistumaan ja kokemaan, ei järjestämään. Seurakuntien lippukunnille tällaisia tilaisuuksia on varmasti tarjolla paljon.
NMKY:n lippukunnat voivat tutustua yhdistyksensä muuhun nuorisotoimintaan, joko urheilutapahtumaan tai sosiaaliseen nuorisotoimintaan.
HUOM: Tämän aktiviteetin tarkoitus on tutustuttaa oman lippukunnan taustayhteisöön. Jos lippukunnallanne ei ole taustayhteisöä eikä muutakaan tukiyhdistystä tai yhteistyötahoa, jonka toimintaan voidaan mielekkäällä tavalla osallistua, voi jättää tämän aktiviteetin suorittamatta.