Toteutusvinkki 1

Sampo kertoo seikkailijoille, miten tärkeää ympäristön ja meidän jokaisen kannalta jätteen oikeanlainen käsittely on. Suomessa tuotettavan kotitalousjätteen määrä oli 2004 noin 2,3 miljoonaa tonnia eli n. 450 kg / asukas – myös jokainen lapsi ja vauva! Oikeanlainen jätteen hävittäminen ja uudelleenkäyttö säästää siis ympäristöä huomattavan paljon. Vuoden 2004 määrästä 28 % kierrätettiin materiaalina, 8 % energiana, 2 % poltettiin ilman energian talteenottoa ja 63 % meni kaatopaikalle.

Sampo ohjestaa vartioita keksimään tapoja vähentää jätettä, ja seikkailijat pohtivat jätteen synnyn ehkäisyä ja kierrätystä.