Toteutusvinkki 1

Johtaja voi kertoa oman partiohistoriansa kautta, mitä kaikkea partiossa voi tehdä. Johtaja tuo kokoukseen valokuvia partiotapahtumista, joissa on ollut mukana. Hän voi muistella omia johtajiaan sekä vartiotovereitaan ja kertoa mitä he tekevät nykyään tai ovat tehneet partiossa. Paikalle voi pyytää myös esimerkiksi lippukunnan samoajia kertomaan omista kokemuksistaan.