Majoitteet tutuksi

Osaamme pystyttää ja huoltaa kolme erilaista majoitetta, esimerkiksi laavun, erätoverin ja kaminateltan ja yövymme ainakin yhden yön kussakin majoitteessa.