Lippukunnan arvot janalla

Listaamme yhdessä tai pyydämme luotsia listaamaan erilaisia lippukunnan toimintaan liittyviä arvoväittämiä. Hyvää apua listauksen tekemiseen saa esimerkiksi Helppo tulla –tunnuksen esille nostamista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä valinnoista. Kuvittelemme kokoustilaamme janan ja asettaudumme janalle sen perusteella, mitä mieltä olemme eri väittämien toteutumisesta omassa lippukunnassa. Jokaisen tehtävänä on myös perustella oma mielipiteensä. Onko joku arvo tärkeämpi kuin muut arvot? Monessa lippukunnassa myös lippukunnanjohtaja haluaa kuulla samoajien näkemyksiä lippukunnan arvoista. Lippukunnanjohtajan voi myös kutsua koloiltaan mukaan kertomaan omia näkemyksiään ja kertomaan tarkemmin lippukunnan linjauksista.