Lippukunnan kokous

Osallistumme lippukunnan viralliseen syys- tai kevätkokoukseen ja käytämme kokouksessa puheenvuoron. Jokaisella lippukunnalla on vuodessa vähintään yksi virallinen vuosikokous. Vaikka äänioikeutta ei joka lippukunnassa ole vielä samoajaikäisillä, on lippukunnan kokouksissa jokaisella puheoikeus. Vuosikokouksessa käsitellään menneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä valitaan henkilöt eri pesteihin. Tutkimme lippukunnan kokouksen esityslistaa etukäteen ja mietimme meitä kiinnostavia asioita. Onko esimerkiksi budjetissa tehty leikkauksia, jotka koskevat samoajia? Löytyykö toimintasuunnitelmasta kaikki samoajien tapahtumat? Onko johonkin pestiin hakenut henkilö, joka ei mielestänne sovi tähän tehtävään? Onko joku muu asia sellainen, että olette eri mieltä kuin esityslistassa esitetään? Mietimme etukäteen oman puheenvuoron, jossa otamme kantaa esityslistan asioihin esimerkiksi samoajien tulevan toiminnan osalta.