Toteutusvinkki 1

Tutkimme moottoria. Käymme ensin moottorin toiminnan perusteet ja vikojen syyt ohjekirjan tai piirustusten avulla. Sen jälkeen tutustumme oman aluksen moottorin sähköjärjestelmään sekä moottorin jäähdytys- ja polttoainejärjestelmiin.