Uuden asian opettaminen seikkailijoille

Suunnittelemme ja toteutamme koulutuskokonaisuuden seikkailijoille heidän kokouksessaan. Otamme yhteyttä lippukunnan seikkailijavastavaan tai sampoihin. Selvitämme, minkälaisen asian opettamiseen joukkueet kaipaavat apua. Kyseessä voi olla esimerkiksi suunnistuskoulutus ja suunnistusradan tekeminen seikkailijoille tai jonkin seikkailijoiden taitomerkin ympärille rakennettu kokonaisuus. Sovimme yhdessä luotsin tai seikkailijoiden johtajien kanssa johtamistehtävämme tavoitteet ja aikataulun. Varaamme riittävästi aikaa kokonaisuuden suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin. Usein sama asia kannattaa käydä lävitse monella eri tavalla ja kerraten. Esittelemme suunnitelmamme etukäteen luotsille tai seikkailijaryhmän johtajalle. Käytämme myös kokonaisuutemme jälkeen aikaa siihen, että arvioimme miten johtamistehtävämme onnistui.