Tehtävien jakaminen ryhmässä

Samoajat miettivät miten tehtäviä voi jakaa vartiossa, jotta kaikki
osallistuvat ryhmän toimintaan. Tärkeää ryhmän toiminnan kannalta on,
että yhdessä päättämistä harjoitellaan alusta asti ja alussa sovitaan
säännöt yhdessä.