Ryhmä kehitysvaiheet tutuksi

Ryhmä kehitysvaiheet tutuksi. Kouluttaja käy lävitse seuraavat ryhmän kehityksen vaiheet:   

Muodostumisvaihe: Alussa jäsenet ovat arkoja ja etsivät omaa paikkaansa ryhmässä. Jokaisella ryhmällä on jonkinlainen tavoite toiminnassaan, joka on hyvä selventää aluksi. Ryhmän toimintatavat ja pelisäännöt alkavat hahmottua. Ryhmän ilmapiiri on yleensä myönteinen ja ryhmän jäsenet välttävät konflikteja. Tutustumisleikit ovat hyvin tarpeellisia ryhmän muodostumisvaiheessa. 

Kuohuntavaihe: Kun ryhmä on hetken aikaa toiminut yhdessä, alkavat ryhmän jäsenet löytämään paikkansa ja tuomaan persoonaansa enemmän esille. Konfliktitilanteita saattaa syntyä paljonkin. Tyytymättömyys ja pettymys ryhmää kohtaan saattavat olla yleisiä. Ryhmän täytyy antaa käydä vaihe lävitse. Johtajan tehtävänä on mahdollistaa jokaisen ottaa oma paikkansa ryhmässä ja kertoa omat mielipiteensä rehellisesti. 

Sopimisvaihe: Ryhmän jäsenet alkavat tuntea toisiaan ja hyväksymään toistensa luonteen ja toimintatavat. Ryhmähenki muotoutuu, ryhmän jäsenet tuntevat kuuluvansa ryhmään ja ryhmä tuntuu turvalliselta. Ryhmän jäsenet oppivat hyväksymään toistensa erilaisuuden ja oppivat ratkaisemaan konfliktitilanteita. Ryhmä on oppinut pelisääntönsä ja toimii yhdessä. Tässä vaiheessa ryhmä pystyy jo esimerkiksi syvällisempiin keskusteluihin tai liikkumaan epämukavuusalueellaan. 

Hyvin toimiva ryhmä: Ryhmän tullessa tälle tasolle siitä muodostuu tehokas. Ryhmän jäsenet puhaltavat yhteen hiileen. Ryhmä oppii hyödyntämään ryhmäläisten vahvuuksia. Ryhmä toimii kokonaisuutena tavoitteen suuntaisesti. Ryhmä osaa ratkaista myös mahdolliset ristiriitatilanteet. Silti johtajaa tarvitaan ohjaamaan ryhmän toimintaa oikeaan suuntaan. 

Lopetusvaihe: Ryhmä lopettaa toimintansa ja jäsenet hyvästelevät toisensa. Monet tuntevat haikeutta yhteisen toiminnan päättyessä. Ryhmän lopetus tai siirtymä seuraavaan ikäkauteen kannattaa tehdä konkreettisesti. Ryhmä ei välttämättä hajoa vaan saattaa jatkaa toimintaansa toisessa muodossa osittain tai kokonaisuudessaan. Osa ryhmistä saattaa kokoontua monien vuosienkin jälkeen muistelemaan toimintaa.