Toteutusvinkki 1

Jokainen sudenpentu kirjoittaa vuorollaan lokikirjaan. Lokikirja on laivoilla pidettävä päiväkirja. Lokikirja on ainoa luotettava todistuskappale aluksen suorittamista matkoista. Tämän vuoksi on sen pidossa noudatettava järjestystä ja selvyyttä. Merkinnät lokikirjaan tehdään mieluiten puolikovalla lyijykynällä. Lokikirjaan merkitään kaikki laivalla olijat sekä kippari. Lokikirjaan kirjataan kulku-, tankkaus- ja proviantintäydennysmerkinnät sekä septitankin tyhjennykset. Myös matkalla tehdyt erityishavainnot tulee kirjata lokikirjaan. Lokikirjaa on pidettävä huolellisesti ja virheet on korjattava heti. Pyritään käyttämään mahdollisimman siistiä käsialaa.