Toteutusvinkki 1

Aktiviteetti kannattaa toteuttaa vesialueella, jossa on tarpeeksi tiheässä merenkulun turvalaitteita, jotta kartan seuraaminen ja vertaaminen on helppoa ja hahmotettavaa.