Toteutusvinkki 1

Sovitaan myös lauman omista venesäännöistä, joihin kaikki sitoutuvat allekirjoituksella. Voidaan myös sopia seurauksista, jos rikkoo sääntöjä.