Toteutusvinkki 1

Lauma tekee kolon seinälle taulun vesillä liikkumisen kultaisista säännöistä tai piirtää jokamiehenoikeuksissa sallittuja ja kiellettyjä asioita.

Saa:
– onkia ja pilkkiä
– veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

Ei saa:
-aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
-häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
-roskata ympäristöä
-kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia