Toteutusvinkki 1

Joukkueessa keskustellaan siitä, millaisilla hakusanoilla asioita kannattaa hakea. Pohditaan, miksi hakiessa löytyy paljon erilaisia sivuja ja miten niistä löytää oikean tiedon. Akela antaa jokaiselle sudenpennulle tai parille jokin asia (esim. puuron keitto-ohje, kirjaston aukioloaika, bussiaikataulu kololta kämpälle), joka tulee etsiä internetistä.