Toteutusvinkki 1

Lauma tutustuu kisakutsuun ja mahdolliseen ennakko-ohjeeseen sekä pohtii samalla, mitä kisaan tarvitaan mukaan. Akela voi toimia sihteerinä ja kirjoittaa sudenpentujen luettelemia tarvikkeita muistiin. Lauma toteaa yhdessä, että kaikkien ei tarvitse ottaa kaikkea.
Kun alkumietinnät on tehty, lauma laatii varusteluettelon ja jakaa yhteiset tavarat sudenpentujen kesken. Jokainen ottaa omat eväät ja säänmukaiset varusteet, mutta kuka kantaa vasaraa? Entä tarvitaanko retkikeitintä?